รวมงานผ่านเน็ต สมัครฟรี มีหลักฐานการจ่ายทุกเว็บ อัพเดทข้อมูลข่าวสาร พร้อมรายชื่อเว็บหลอกลวง

th online survey เว็บทำแบบสอบถามของไทย ทำง่าย ได้เงินเร็ว

neobux เว็บคลิกโฆษณา จ่าย instant เบิกปุ๊บได้ปั๊บ

สร้างรายได้ 98,300 บาทต่อเดือนกับ 24payturn

linkbucks เปลี่ยน link ให้เป็นเงิน

รับทำเว็บไซต์ จัดทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ รับทำ 3d รับทำ SEO ราคาถูก

eggdrop config

##### GENERAL STUFF #####
### ตัวอย่างไฟล์ config อนุญาติให้นำไปแก้ไขและได้อธิบายเฉพาะส่วนที่จำเป็น
#username ของตัว bot
set username "Pocket"
#กำหนดเจ้าของบอท
set admin " boy1000 <email: Pocket@pirchat.com>"
set network "I.didnt.edit.my.config.file.net"
set timezone "EST"
set offset "5"
#set env(TZ) "$timezone $offset"
#set my-ip "213.202.230.19" ถ้ามี vhost ให้ใส่ ip vhost ที่จะใช้ตรงนี้
set my-hostname "localhost"
#addlang "english"
##### LOG FILES #####
set max-logs 5
set max-logsize 0
set quick-logs 0
logfile mco * "eggdrop.log"
logfile jk * "boy1000.log"
set log-time 1
set keep-all-logs 0
set switch-logfiles-at 300
set quiet-save 0
set console "mkcobxs"
##### FILES AND DIRECTORIES #####
set userfile "userBot.user"
set sort-users 0
set help-path "help/"
set temp-path "tmp/"
set motd "motd"
set telnet-banner "telnet-banner"
##### BOTNET #####
set botnet-nick "BotName"
#listen 3333 bots
#listen 4444 users
listen 3333 all
set protect-telnet 0
set dcc-sanitycheck 0
set ident-timeout 5
set require-p 0
set open-telnets 0
set stealth-telnets 0
set use-telnet-banner 0
set connect-timeout 15
set dcc-flood-thr 3
set telnet-flood 5:60
set paranoid-telnet-flood 1
set resolve-timeout 15
##### MORE ADVANCED STUFF #####
#set firewall "proxy:178"
#set firewall "!sun-barr.ebay:3666"
#set nat-ip "127.0.0.1"
#set reserved-port 9076
set ignore-time 15
set hourly-updates 00
set owner "boy1000"
set notify-newusers "$owner"
set default-flags "hp"
set whois-fields "url birthday"
set remote-boots 2
set share-unlinks 1
set die-on-sighup 0
set die-on-sigterm 0
unbind dcc n tcl *dcc:tcl
unbind dcc n set *dcc:set
set must-be-owner 0
unbind dcc n simul *dcc:simul
set max-dcc 50
set dcc-portrange 1024:65535
set enable-simul 1
set allow-dk-cmds 1
########## MODULES ##########
set mod-path "modules/"
##### CHANNELS MODULE #####
loadmodule channels
set chanfile "ChanbOt.chan"
set ban-time 120
set exempt-time 60
set invite-time 60
# set force-expire 0
set share-greet 0
set use-info 1
set global-flood-chan 10:60
set global-flood-deop 3:10
set global-flood-kick 3:10
set global-flood-join 5:60
set global-flood-ctcp 3:60
set global-chanset {
-clearbans -enforcebans
+dynamicbans +userbans
-autoop -bitch
+greet +protectops
+statuslog +stopnethack
-revenge -secret
-autovoice +cycle
+dontkickops -wasoptest
-inactive -protectfriends
+shared -seen
+userexempts +dynamicexempts
+userinvites +dynamicinvites
}
set global-chanmode "nt"
#ใส่ชื่อห้องที่ต้องการให้บอทเข้า
channel add #คนใต้น่ารัก
channel add #bot.help
channel add #oil {
chanmode "+nt-likm"
idle-kick 0
flood-chan 20:100
flood-deop 30:100
flood-kick 30:100
flood-join 5:60
flood-ctcp 3:60
}
##### SERVER MODULE #####
loadmodule server
set net-type 0
##### variables:
#ชื่อบอท
set nick "Kontainarak"
set altnick "girl1000"
set realname "-= Eggdrop By www.boy1000.tk =-"
#สั่่่งให้บอทเปิดการติดต่อ (ถ้าไม่ได้ให้ใช้ tcl chan ช่วย)
set init-server { putserv "MODE $botnick +i-epwMms" }
set servers {
irc.webmaster.com:6667
webmaster.ca.us.webchat.org:6668
}
set keep-nick 1
set use-ison 1
set strict-host 0
set quiet-reject 1
set lowercase-ctcp 0
set answer-ctcp 3
set flood-msg 5:60
set flood-ctcp 3:60
set never-give-up 1
set strict-servernames 0
set default-port 6667
set server-cycle-wait 80
set server-timeout 15
set servlimit 0
set check-stoned 1
set use-console-r 0
set debug-output 0
set serverror-quit 0
set max-queue-msg 300
set trigger-on-ignore 0
set double-mode 0
set double-server 0
set double-help 0
##### SERVER MODULE - net-type 5 specific features (other networks) #####
#set use-silence 1
#set check-mode-r 1
#ให้บอท iden พาส (ถ้าไม่ได้ให้ใช้ tcl chan ช่วย)
set init-server { putserv "PRIVMSG nickserv :identify kontainarak pass" }
##### IRC MODULE #####
loadmodule irc
set bounce-bans 1
set bounce-modes 0
set kick-bogus-bans 1
set bounce-bogus-bans 1
set max-bans 20
set max-modes 30
set allow-desync 0
set kick-bogus 0
set ban-bogus 0
set kick-fun 0
set ban-fun 0
set learn-users 0
set wait-split 600
set wait-info 180
set mode-buf-length 200
#unbind msg - hello *msg:hello
#bind msg - myword *msg:hello
unbind msg - ident *msg:ident
unbind msg - addhost *msg:addhost
#bind msg - myidentword *msg:ident
set no-chanrec-info 0
set revenge-mode 1
##### IRC MODULE - net-type 1 specific features (IRCnet) #####
set bounce-exempts 0
set bounce-invites 0
set max-exempts 20
set max-invites 20
set bounce-bogus-exempts 0
set kick-bogus-exempts 0
set bounce-bogus-invites 0
# set use-exempts 0
# set use-invites 0
set prevent-mixing 1
##### IRC MODULE - net-type 5 specific features (other networks) #####
#set kick-method 1
#set modes-per-line 3
#set use-354 0
#set rfc-compliant 1
##### CTCP MODULE #####
loadmodule ctcp
set ctcp-mode 0
##### TRANSFER MODULE #####
loadmodule transfer
##### variables:
set max-dloads 3
set dcc-block 1024
set copy-to-tmp 1
set xfer-timeout 30
##### SHARE MODULE #####
loadmodule share
##### variables:
set allow-resync 1
set resync-time 900
set private-owner 1
set private-global 1
set private-globals "mnot"
set private-user 1
##### FILESYSTEM MODULE #####
loadmodule filesys
set files-path "filesys"
set incoming-path "filesys/incoming"
set upload-to-pwd 0
set filedb-path ""
set max-file-users 20
set max-filesize 1024
##### NOTES MODULE #####
loadmodule notes
set notefile "kfcnote.notes"
set max-notes 50
set note-life 60
set allow-fwd 0
#set notify-users 1
#set notify-onjoin 1
##### CONSOLE MODULE #####
loadmodule console
##### variables:
set console-autosave 1
set force-channel 0
set info-party 0
##### WOOBIE MODULE #####
loadmodule woobie
##### SEEN MODULE #####
#loadmodule seen
##### BLOWFISH MODULE #####
##### IF YOU DONT READ THIS YOU MAY RENDER YOUR USERFILE USELESS LATER
checkmodule blowfish
##### ASSOC MODULE #####
loadmodule assoc
##### WIRE MODULE #####
loadmodule wire
##### SCRIPTS #####
source scripts/alltools.tcl
source scripts/action.fix.tcl
source scripts/userinfo.tcl
#source scripts/mSeen2000.tcl #ใส่ tcl หรือ script ของบอท ซึ่งต้องอัพ tcl ไปไว้ที่ dir scripts ก่อนรันไฟล์ config
#source scripts/taren.tcl ## ตัว #ข้างหน้าเป็นการปิดไม่ให้ egg รับคำสั่ง
#source scripts/mTChang.tcl
#source scripts/eggping.tcl
#source scripts/counter2.1.tcl
loadhelp userinfo.help

 

© 2006