หลักฐานการได้รับเงินจาก 24payturn

24payturn | ข้อมูลบริษัท | วิธีสมัคร | ถาม-ตอบ | ติดต่อทีมงาน

รายได้จาก 24Payturn ของผมเอง ยืนยันว่าได้รับเงินจริงแน่นอน
ผมเริ่มทำเว็บ 24payturn ตอนเดือนสิงหาคมปี 2011 ถึงตอนนี้ก็เกิน 4 ปีแล้วครับ
24Payturn หลักฐานการจ่าย

รูปด้านบนเป็นยอดของ 3 เดือนแรกที่ทำน่ะครับ ส่วนรูปด้านล่างเป็นยอดเงินที่ผมเบิกเข้าบัญชีธนาคารของเดือนที่ 4
โดยรหัส 195 ทั้งหมดก็คือยอดเงินที่ได้รับจาก 24payturn เฉพาะของเดือนที่ 4 ผมได้รับเงินจาก 24payturn ทั้งหมด 5 ครั้ง
รวมเป็นเงินของเดือนที่ 4 เดือนเดียวได้รับ 35,000 บาท
ซึ่งถ้ารวมกับ 3 เดือนแรกที่ทำ ผมก็ได้รับเงินจาก 24payturn ทั้งหมด 97,971.02 บาท ภายในระยะเวลา 4 เดือนเท่านั้น

24Payturn หลักฐานการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ส่วนรูปด้านล่างเป็นประวัติการโอนเงินออกจากเว็บไซต์เข้าบัญชีธนาคารของเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนที่ 5 นับตั้งแต่ผมเริ่มทำ 24payturn น่ะครับ
เดือนที่ 5 เดือนเดียวผมได้รับเงิน 44,420 บาท ซึ่งถ้ารวมกับ 4 เดือนแรกที่ทำ
ผมก็ได้รับเงินจาก 24payturn ทั้งหมด 142,391.02 บาท ภายในระยะเวลา 5 เดือนเท่านั้น

24Payturn

ส่วนรูปด้านล่างเป็นประวัติการโอนเงินออกจากเว็บไซต์เข้าบัญชีธนาคารของเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนที่ 6-7 นับตั้งแต่ผมเริ่มทำ 24payturn น่ะครับ
เดือนที่ 6-7 ผมได้รับเงิน 84,800 บาท ซึ่งถ้ารวมกับ 5 เดือนแรกที่ผมทำ 24payturn ตามหลักฐานด้านบน
ผมก็ได้รับเงินจาก 24payturn ทั้งหมด 227,191.02 บาท ภายในระยะเวลา 7 เดือนเท่านั้น

24Payturn

ส่วนรูปด้านล่างเป็นประวัติการโอนเงินออกจากเว็บไซต์เข้าบัญชีธนาคารของเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นเดือนที่ 8-9 นับตั้งแต่ผมเริ่มทำ 24payturn น่ะครับ
เดือนที่ 8-9 ผมได้รับเงิน 95,180 บาท ซึ่งถ้ารวมกับ 7 เดือนแรกที่ผมทำ 24payturn ตามหลักฐานด้านบน
ผมก็ได้รับเงินจาก 24payturn ทั้งหมด 322,371.02 บาท ภายในระยะเวลา 9 เดือนเท่านั้น

24Payturn

ส่วนรูปด้านล่างเป็นประวัติการโอนเงินออกจากเว็บไซต์เข้าบัญชีธนาคารของเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ซึ่งเป็นเดือนที่ 10-11 นับตั้งแต่ผมเริ่มทำ 24payturn น่ะครับ
เดือนที่ 10-11 ผมได้รับเงิน 90,660 บาท ซึ่งถ้ารวมกับ 9 เดือนแรกที่ผมทำ 24payturn ตามหลักฐานด้านบน
ผมก็ได้รับเงินจาก 24payturn ทั้งหมด 413,031.02 บาท ภายในระยะเวลา 11 เดือนเท่านั้น

24Payturn

ส่วนรูปด้านล่างเป็นประวัติการโอนเงินออกจากเว็บไซต์เข้าบัญชีธนาคารของเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ 12-13 นับตั้งแต่ผมเริ่มทำ 24payturn น่ะครับ
เดือนที่ 12-13 ผมได้รับเงิน 93,580 บาท ซึ่งถ้ารวมกับ 11 เดือนแรกที่ผมทำ 24payturn ตามหลักฐานด้านบน
ผมก็ได้รับเงินจาก 24payturn ทั้งหมด 506,611.02 บาท ภายในระยะเวลา 13 เดือนเท่านั้น

24Payturn

ส่วนรูปด้านล่างเป็นประวัติการโอนเงินออกจากเว็บไซต์เข้าบัญชีธนาคารของเดือนกันยายน-ตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ 14-15 นับตั้งแต่ผมเริ่มทำ 24payturn น่ะครับ
เดือนที่ 14-15 ผมได้รับเงิน 110,600 บาท ซึ่งถ้ารวมกับ 13 เดือนแรกที่ผมทำ 24payturn ตามหลักฐานด้านบน
ผมก็ได้รับเงินจาก 24payturn ทั้งหมด 617,211.02 บาท ภายในระยะเวลา 15 เดือนเท่านั้น

24Payturn

ส่วนรูปด้านล่างเป็นประวัติการโอนเงินออกจากเว็บไซต์เข้าบัญชีธนาคารของเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นเดือนที่ 16 นับตั้งแต่ผมเริ่มทำ 24payturn น่ะครับ
เดือนที่ 16 เดือนเดียว ผมได้รับเงิน 53,200 บาท ซึ่งถ้ารวมกับ 15 เดือนแรกที่ผมทำ 24payturn ตามหลักฐานด้านบน
ผมก็ได้รับเงินจาก 24payturn ทั้งหมด 670,411.02 บาท ภายในระยะเวลา 16 เดือนเท่านั้น

24Payturn

ส่วนรูปด้านล่างเป็นประวัติการโอนเงินออกจากเว็บไซต์เข้าบัญชีธนาคารของเดือนธันวาคม-มกราคม ซึ่งเป็นเดือนที่ 17-18 นับตั้งแต่ผมเริ่มทำ 24payturn น่ะครับ
เดือนที่ 17-18 ผมได้รับเงิน 105,700 บาท ซึ่งถ้ารวมกับ 16 เดือนแรกที่ผมทำ 24payturn ตามหลักฐานด้านบน
ผมก็ได้รับเงินจาก 24payturn ทั้งหมด 776,111.02 บาท ภายในระยะเวลา 18 เดือนเท่านั้น

24Payturn 24Payturn

ส่วนรูปด้านล่างเป็นประวัติการโอนเงินออกจากเว็บไซต์เข้าบัญชีธนาคารของเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ 19-20 นับตั้งแต่ผมเริ่มทำ 24payturn น่ะครับ
เดือนที่ 19-20 ผมได้รับเงิน 115,280 บาท ซึ่งถ้ารวมกับ 18 เดือนแรกที่ผมทำ 24payturn ตามหลักฐานด้านบน
ผมก็ได้รับเงินจาก 24payturn ทั้งหมด 891,391.02 บาท ภายในระยะเวลา 20 เดือนเท่านั้น

24Payturn 24Payturn

ส่วนรูปด้านล่างเป็นประวัติการโอนเงินออกจากเว็บไซต์เข้าบัญชีธนาคารของเดือนเมษายน-กรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ 21-24 นับตั้งแต่ผมเริ่มทำ 24payturn น่ะครับ
เดือนที่ 21-24 ผมได้รับเงิน 194,100 บาท ซึ่งถ้ารวมกับ 20 เดือนแรกที่ผมทำ 24payturn ตามหลักฐานด้านบน
ผมก็ได้รับเงินจาก 24payturn ทั้งหมด 1,085,491.02 บาท ภายในระยะเวลา 24 เดือนเท่านั้น

24Payturn 24Payturn

หลักฐานการได้รับเงินจาก 24payturn ของเดือนกันยายน - ธันวาคม
24Payturn 24Payturn

หลักฐานการได้รับเงินจาก 24payturn ของเดือนมกราคม - เมษายน 2557

หลักฐานการได้รับเงินจาก 24payturn ของเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2557

หลักฐานการได้รับเงินจาก 24payturn ของเดือนกันยายน - ธันวาคม 2557

หลักฐานการได้รับเงินจาก 24payturn ของเดือนมกราคม - เมษายน 2558

หลักฐานการได้รับเงินจาก 24payturn ของเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558
24Payturn 24Payturn หลักฐานการได้รับเงินล่าสุด

หลักฐานการได้รับเงินจาก 24payturn ของเดือนกันยายน - ธันวาคม 2558

หลักฐานการได้รับเงินจาก 24payturn ของเดือนมกราคม - เมษายน 2559
24Payturn หลักฐานการได้รับเงินล่าสุด

สนใจสมัครสมาชิก 24Payturn ดูรายละเอียดได้ที่ http://boy1000.wgservice.com/24payturn-register.html

ติดต่อสอบถามข้อมูล 24Payturn เพิ่มเติมจากทีมงาน
E-mail : boy1000_@hotmail.com (ให้ส่งเป็นอีเมลมาน่ะครับ)
Facebook : http://www.facebook.com/Makemoneycenter

24payturn | ข้อมูลบริษัท | วิธีสมัคร | ถาม-ตอบ | ติดต่อทีมงาน

 

eXTReMe Tracker
ทํางานผ่านเน็ต