24payturn | ข้อมูลบริษัท | วิธีสมัคร | ถาม-ตอบ | ติดต่อทีมงาน

จุดเด่นของ 24payturn
- ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ธุรกิจออนไลน์จึงเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และด้วยภาระค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่มีกันทุกเพศ ทุกวัย ทุกเดือน ทำให้ Product ของเรามีกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่
รองรับอยู่ตลอดเวลา ทั้งในปัจจุบันจนถึงอนาคต รวมทั้งรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนการขยายการตลาด ในระบบ multi-level marketing
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Product ของเราโดยเฉพาะ ทำให้ 24payturn สามารถตอบสนองความคุ้มค่าให้แก่สมาชิกได้อย่างภาคภูมิใจ

ใช่ธุรกิจขายตรงหรือไหม
- 24payturn ไม่ใช่ธุรกิจขายตรง เราไม่มีสินค้าจำหน่าย เราเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ แต่เราได้นำจุดเด่นของรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน
การขยายการตลาดในธุรกิจขายตรงมาเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก

24payturn นำส่วนลดพิเศษมาให้สมาชิกได้อย่างไร
- 24payturn เป็นตัวแทนรับชำระค่าบริการทั้งจากผู้ให้บริการโดยตรงและเป็น Dealer ค่าธรรมเนียมต่างๆจึงได้ถูกกว่าปกติ
และฟรีค่าธรรมเนียมอีกหลายรายการ รวมทั้งได้นำส่วนลดที่ได้มาจากผู้ให้บริการต่างๆ มาเป็นส่วนลดพิเศษให้แก่สมาชิก โดย 24payturn
มีรายรับจากค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและการชำระค่าบริการรายเดือนของสมาชิกเป็นหลัก

สถานะ active และ inactive
- เมื่อคุณยืนยันการลงทะเบียนสมัครสมาชิก  คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบสมาชิกได้แต่อยู่ในสถานะ Inactive (ไม่สามารถใช้งานเมนูในส่วน
ระบบสมาชิกได้ครบทุกเมนู)  เมื่อทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะปรับสถานะของคุณเป็น Active
(สามารถใช้งานได้ครบทุกเมนู)  ระบบจะเริ่มนับระยะเวลาการให้บริการในวันที่สถานะของคุณ Active เป็นวันแรก และจะสิ้นสุดสถานะ Active
ในวันรุ่งขึ้นของเดือนถัดไป  หากคุณมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการชำระค่าบริการรายเดือน  ระบบจะทำการชำระค่าบริการรายเดือน
ให้คุณโดยอัตโนมัติ (ตัดจากบัญชีล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดสถานะ Active 1 วัน) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและรับผลประโยชน์
ต่างๆของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

มีเงินอยู่ในบัญชีตลอดเวลาดีหรือไม่?
- สมาชิกไม่จำเป็นต้องมีเงินไว้ในบัญชีตลอดเวลา ระบบของเราไม่ได้ให้เครดิตในการรับฝากชำระ จึงไม่มีการนำเงินของสมาชิกไปหมุนจ่าย
ให้บุคคลอื่น โดยสมาชิกสามารถโอนเงินเข้าระบบได้เท่ากับยอดเงินที่ต้องการฝากชำระหรือแจ้งถอนเงินออกจากระบบได้ตามต้องการ
ยกเว้นแต่เพื่อความสะดวกในการใช้บริการของสมาชิกเอง ที่อาจจะเก็บบางส่วนไว้เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆที่ใกล้ถึงกำหนดชำระ
หรือเพื่อให้ระบบตัดเป็นค่าใช้บริการรายเดือนในเดือนถัดไป

จะได้รับส่วนลดพิเศษและค่า Commission เมื่อไหร่
- สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษ ต่างๆทันทีที่มีการทำรายการ สามารถตรวจสอบได้ในระบบสมาชิก ส่วน PV จะได้รับทันทีเช่นกัน
เมื่อทำการจัดเรียงสายงานให้แก่สมาชิกใหม่เป็นที่เรียบร้อย และสมาชิกในสถานะ Active สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ทันที
หากสมาชิกมีสถานะ Inactive จะไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ แต่สมาชิกสามารถชำระค่าบริการรายเดือนเพื่อปรับสถานะเป็น Active
และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ที่มีอย่างครบถ้วนภายใน 7 วันนับจากวันหมดอายุ หากเลยจากระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการลบข้อมูลบัญชี

มีค่าใช้จ่ายในการโอนเงินออกจากบัญชีหรือไม่?
- สมาชิกสถานะ Active สามารถโอนเงินออกจากระบบได้ตามความต้องการไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยมียอดแจ้งโอนขั้นต่ำ 350 บาทต่อครั้ง
ใช้เวลาดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายเฉพาะอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินตามความเป็นจริงของธนาคารที่สมาชิกเลือกใช้
บริการเท่านั้น

ได้รับใบเสร็จจากการชำระเงินหรือไม่?
- สมาชิกจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากผู้ให้บริการโดยตรงส่งถึงสมาชิกอย่างแน่นอน โดยในเบื้องต้น 24payturn จะทำการแสดงข้อมูลรายละเอียด
ในการทำรายการฝากชำระของสมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถ Print เก็บไว้ทันที หรือกลับมา Print ในภายหลังที่เมนูประวัติทำรายการ เพื่อเป็น
หลักฐานและเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการของเรา

สามารถออกใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้หรือไม่?
- สมาชิกที่ต้องการ ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย สมาชิกต้องชำระค่าบริการแก่ผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น หากในอนาคตมีช่องทางใดที่สามารถ
อำนวยความสะดวกในกรณีนี้ เราจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก

ชำระค่าบริการที่เลยกำหนดได้หรือไม่?
- ในการฝากชำระค่าบริการตามกำหนด สมาชิกสามารถฝากชำระได้ถึงก่อนเวลา 12:00 น. ของวันครบกำหนดชำระตามใบแจ้งค่าบริการนั้น
มีหลายรายการที่สามารถชำระค่าบริการเลยกำหนดได้ รวมทั้งยังได้รับส่วนลดพิเศษเช่นเดิม แต่บางรายการไม่สามารถรับฝากชำระได้

ตรวจสอบได้อย่างไรว่าค่าบริการต่างๆที่ฝากชำระได้ดำเนินการแล้ว
- เมื่อสมาชิกทำรายการฝากชำระ นอกเหนือจากระบบสมาชิกที่จะแสดงสถานะว่า “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”สมาชิกยังสามารถเพิ่มความมั่นใจ
โดยการตรวจสอบไปยังผู้ให้บริการโดยตรงได้ดังนี้

รายละเอียด

การตรวจสอบ

ระยะเวลาตรวจสอบ

เติมเงินมือถือทุกระบบ

คุณจะเห็นยอดเงินและ SMS ในโทรศัพท์

ทันที

ค่าโทรแบบรายเดือน Truemove

ทางเว็บไซต์ www.truemove.com เลือกเมนู เช็คยอดค่าโทร

1 วันทำการหลังฝากชำระ

ค่า UBC รายเดือน

ตรวจสอบไปที่ทรูวิชั่นแคร์ โทร : 02-7252525 กด 0 หรือ ตรวจสอบค่าบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ ฟรี เพียงพิมพ์ 3 แล้วส่งมาที่ 482772 เพียงเท่านี้ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน พิมพ์ 1 เว้นวรรคตามด้วย หมายเลขสมาชิกส่งมาที่ 482772 จาก นั้นพิมพ์ 2 เพื่อยันยันการลงทะเบียนแล้วส่งมาที่หมายเลขเดิม

1 วันทำการ 1 วันทำการหลังฝากชำระ

ค่า UBC เติมเงิน

คุณจะเห็นยอดเงินและ SMS ในโทรศัพท์

ทันที

ค่ามือถือ Truemove รายเดือน

เบอร์ 1331 หรือ 02-9009000 หรือ ทางเว็บไซต์ www.truemove.com เลือกเมนู เช็คยอดค่าโทร

1 วันทำการหลังฝากชำระ

True อินเตอร์เน็ตรายเดือน เฉพาะ ADSL
(สำหรับใบแจ้งหนี้ บริษัท ทรู ดิจิตอล
เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ จำกัด)

โทร : 02-9009000

1 วันทำการหลังฝากชำระ

True อินเตอร์เน็ตรายเดือนเฉพาะ ADSL
(สำหรับใบแจ้งหนี้ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด)

โทร : 02-9009000

1 วันทำการหลังฝากชำระ

ค่าโทรศัพท์บ้าน และ PCT ระบบ True

โทร : 02-9009000

1 วันทำการหลังฝากชำระ

ค่าการไฟฟ้า นครหลวง

โทร ไปที่เบอร์ 1130 จากนั้น กด 1 (ภาษาไทย), 1 (ตรวจสอบค่าโทร), 1 (รู้เลขมิเตอร์), แล้วตามด้วยเลขมิเตอร์ 8 หลัก (เลขมิเตอร์มี 9 หลักให้ตัดตัวท้ายออก 1 ตัว) กด #

2 วันทำการหลังฝากชำระ

ค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โทรไปที่เบอร์ 1129
กด 1 (รับฟังข้อมูลอัตโนมัติ)
กด 1 (สอบถามยอดค้างชำระค่าไฟฟ้า)
กรุณากด รหัสไฟฟ้าตามด้วยหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า กด #

2 วันทำการหลังฝากชำระ

สินเชื่อและบัตรเครดิต

โทรไปที่ศูนย์บริการของบัตรเครดิตนั้นๆ

2 วันทำการหลังฝากชำระ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล 24Payturn เพิ่มเติมจากทีมงาน
E-mail : boy1000_@hotmail.com (ให้ส่งเป็นอีเมลมาน่ะครับ)
Facebook : http://www.facebook.com/Makemoneycenter

24payturn | ข้อมูลบริษัท | วิธีสมัคร | ถาม-ตอบ | ติดต่อทีมงาน

eXTReMe Tracker